Privacyverklaring

Future Fuels Exploit B.V. (hierna: “Future Fuels”), gevestigd aan Appelhôf 7-9, 8465 RX Oudehaske, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Appelhôf 7-9, 8465 RX Oudehaske | +31 (0)85 489 02 21 | info@futurefuels.nl

https://www.futurefuels.nl
https://www.nestemy-ff.nl
https://www.blauwediesel.nl
https://www.producten-ff.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Future Fuels verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijk telefoon- en mobielnummer
 • Zakelijk e-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatie
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Future Fuels verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de contact-, offerte- en bestelformulieren op deze website(s), om het verzoek te verwerken
 • Voor abonnementen op nieuwsbrieven, om deze te beheren (abonnementen kunnen op elk moment worden opgezegd)
 • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren: Future Fuels verwerkt je persoonsgegevens in de eerste plaats om onze producten/diensten aan jou, je bedrijf of organisatie te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een offerte en het onderhouden van onze relatie met je. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden
 • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren: We doen graag aanbiedingen rondom onze producten aan onze klanten en geïnteresseerden (ook na beëindiging van het contract). Dit doen we per telefoon, e-mail of post, tenzij je hier bezwaar tegen maakt
 • Om je een optimale gebruikerservaring te bieden op onze website(s): Wij verzamelen en gebruiken je persoonsgegevens op onze website(s) in de eerste plaats om met je te communiceren. Je gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze producten, diensten en onze websites te verbeteren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij vragen vanuit Future Fuels niet actief om deze gegevens tenzij voor een specifiek doel in overeenstemming met de betrokkene.

Onze website(s) hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@futurefuels.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens worden bewaard:

 • voor de “contact, offerte of bestel” pagina, voor de tijd die nodig is om het verzoek te verwerken
 • voor abonnementen op nieuws en informatie waar vermeld (abonnementen kunnen op elk moment worden opgezegd)

Future Fuels bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Future Fuels neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Future Fuels) tussen zit.

Future Fuels gebruikt de volgende e-mailmarketing en marketing automation software:

Naam systeem Toelichting
ActiveCampaign Wij gebruiken ActiveCampaign op onze website om je automatisch per e-mail downloads, blogs en andere content van ons te kunnen sturen als je interesse toont in onze producten en daarvoor een formulier invult. Wij gebruiken dit systeem ook om je in te kunnen laten schrijven voor onze evenementen/kennissessies. De onderliggende logica van dit systeem kan je automatisch informeren over aanverwante voordelen of producten naar aanleiding van jouw interesse door het invullen van een formulier.
Het belang hiervan is dat je onafhankelijk van tijd, locatie of device de door jouw gewenste informatie van Future Fuels kunt opvragen of je in kunt schrijven voor onze evenementen/kennissessies. Daarnaast denken we met je mee door je mogelijk andere relevante informatie toe te sturen die jou en je bedrijf kunnen helpen. Het gevolg is dat je e-mails van Future Fuels zult ontvangen en/of dat we contact met je zoeken over de onderwerpen waar je interesse in hebt getoond.

Delen van persoonsgegevens met derden

Future Fuels deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens ten behoeve van ons verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Future Fuels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Future Fuels jouw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken, zoals onder andere de partijen hieronder of soortgelijke partijen.

Naam derde Categorie Doel Welke gegevens
Dealers Blauwe Diesel
https://blauwediesel.nl/onze-dealers/
Dealer Blauwe Diesel Leadgeneratie Zakelijke contactgegevens + organisatiegegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Future Fuels en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@futurefuels.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Future Fuels wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Future Fuels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@futurefuels.nl.

Future Fuels heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen
 • Een beveiligingstool voor het beheer van wachtwoorden
 • Sloten op kasten
 • Camerabeveiliging
 • Schermbeveiliging op computers
 • Wachtwoordbeveiliging op computers